Αγωνιστικό πρόγραμμα εβδομάδας

Aγωνιστικό πρόγραμμα της Ακαδημίας μας για το Σάββατο/κύριακο 27-28  Μαΐου 2023.