Αγωνιστικό πρόγραμμα εβδομάδας

Tο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ακαδημίας μας για το Σάββατο/κύριακο 6-7  Μαΐου 2023.