ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, πριν από την είσοδό σας στον δικτυακό τόπο της Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kifisiafc.gr

Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

Με την είσοδο και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, τεκμαίρεται η συγκατάθεσή σας με όλους τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, καθώς και με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και του Παγκόσμιου Ιστού.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του.

Μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, η A.E. Κηφισιά παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της ποδοσφαιρικής ομάδας, καθώς και πρόσβασης σε οπτικοακουστικό υλικό, στιγμιότυπα αγώνων, φωτογραφίες, διαδικτυακά παιχνίδια, wall papers, newsletters με ειδικές προσφορές κ.ά.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι επισκέπτες / χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο της Α.Ε. Κηφισιάς για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη μετάδοση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο:

  • περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, παραπλανητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, λιβελογραφικό ή πορνογραφικό, το οποίο θα μπορούσε να παραβιάσει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία ή να βλάψει, να ενοχλήσει, να φέρει σε δύσκολη θέση οποιονδήποτε από τους αποδέκτες των μηνυμάτων αυτών ή τους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας,
  • περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας,
  • περιεχομένου, για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής, ή μετάδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με τις συμβατικές υποχρεώσεις (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από αντίστοιχες συμβάσεις εχεμύθειας),
  • περιεχομένου το οποίο παραβιάζει, ηθελημένα ή αθέλητα, τη νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων,
  • περιεχομένου το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  • περιεχομένου το οποίο ενδέχεται να παρενοχλήσει τους αποδέκτες / επισκέπτες / χρήστες τουτ δικτυακού τόπου, με οποιονδήποτε τρόπο π. χ. διαφημιστικά μηνύματα αλυσίδας (‘chain letters’), μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία (‘spam’) κά.

Η Α.Ε. Κηφισιά διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόπτει την πρόσβαση στον δικτυακό της τόπο και να εμποδίζει την κυκλοφορία μηνυμάτων, σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης / χρήστης παραβιάσει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή έχει με οποιονδήποτε τρόπο προβεί σε μη αποδεκτή χρήση του δικτυακού τόπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, καθώς και όλα τα σήματα, λογότυπα, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, ήχοι και όλο, γενικά, το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αποτελούν ιδιοκτησία της Α.Ε. Κηφισιάς, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, και προστατεύεται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου να χρησιμοποιούν, αντιγράφουν, αναπαράγουν, μεταφέρουν ή τροποποιούν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Α.Ε Κηφισιάς. Απαγορεύεται, επίσης, η χρήση των ως άνω διακριτικών γνωρισμάτων, σε συνδυασμό με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προσφέρονται από την Α.Ε. Κηφισιά.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα σημεία του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου, επιτρέπεται να βλέπουν, να θέτουν σε λειτουργία, να τυπώνουν και να «κατεβάζουν» (‘download’) έγγραφα, ήχο, βίντεο, εικόνες screensavers, wallpapers κά, τα οποία αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν, με οποιοδήποτε τρόπο, το εν λόγω περιεχόμενο και δεν μπορούν να αντιγράφουν, αναπαράγουν, διανέμουν, πωλούν, μεταφέρουν, δημοσιεύουν, ή να παραχωρούν δικαιώματα χρήσης σε οποιοδήποτε περιεχόμενό του.

Προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα τρίτων εταιρειών αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι επισκέπτες / χρήστες του επίσημου δικτυακού τόπου της Α.Ε. Κηφισιάς αποδέχονται ότι η Αθλητική ένωση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών, καθώς και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (‘hyperlinks’) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, η επικοινωνία και οι επιχειρηματικές συναλλαγές των επισκεπτών / χρηστών με τους διαφημιζόμενους που βρίσκονται μέσα στο δικτυακό τόπο της Α.Ε. Κηφισιάς, λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά μεταξύ των χρηστών και των τρίτων αυτών εταιρειών. Επίσης, οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ότι η Α.Ε. Κηφισιάς δεν είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημία ή απώλεια που ενδέχεται να προκληθεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τρίτου δικτυακού τόπου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται από την Α.Ε. Κηφισιάς «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε όρου περί ικανοποιητικής ποιότητας ή και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Η Α.Ε. Κηφισιά δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από το δικτυακό τόπο της, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επισκεπτών / χρηστών, ότι θα είναι ακριβείς, αδιάλειπτες, έγκυρες, ασφαλείς ή ότι τα αποτελέσματα που θα λαμβάνονται από τη χρήση των πληροφοριών ή υπηρεσιών αυτών, θα είναι αξιόπιστα ή ακριβή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι επισκέπτες / χρήστες έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι η Α.Ε. Κηφισιά, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για κάθε ζημία, θετική ή αποθετική (διαφυγόντα κέρδη), άμεση ή έμμεση, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της Α.Ε. Κηφισιάς.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Η συλλογή, η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου της Α.Ε. Κηφισιάς υπόκειται στους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του δικτυακού τόπου, στους όρους του παρόντος, καθώς και στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές frame για να συμπεριληφθούν σήματα, λογότυπα, προϊόντα ή άλλα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Α.Ε. Κηφισιάς. Κανένας δικτυακός τόπος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει “meta tags” ή άλλες τεχνικές κρυφού κειμένου, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το όνομα ή τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Α.Ε. Κηφισιάς.

Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στο δικτυακό τόπο (εξαιρουμένων των πληροφοριών, οι οποίες καλύπτονται από ιδιωτικό απόρρητο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς της Α.Ε. Κηφισιάς και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και χορηγών. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kifisiafc.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η A.E. Κηφισιά διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιεί καθ΄οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού της τόπου. Οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Η Α.Ε. Κηφισιά διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα κάποιες υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η Α.Ε. Κηφισιά δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους επισκέπτες / χρήστες ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών. Εκτός αν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, οι νέες λειτουργίες, που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες υπηρεσίες, θα υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο, πρόταση για το δικτυακό τόπο ή για κάποια από τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kifisiafc.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την Α.Ε. Κηφισιά. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών της Α.Ε. Κηφισιά, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει και να διατηρεί, το σκοπό συλλογής τους και τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα. Η Α.Ε. Κηφισιά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Α.Ε. Κηφισιά, υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (ν. 2472/1997 και 2774/99) για την προστασία του ατόμου από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του ν. 2819/2000, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Η Α.Ε. Κηφισιά διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Κατά συνέπεια, οφείλετε να επισκέπτεσθε τακτικά το δικτυακό τόπο, για να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή αντίρρηση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή ακόμα και στην περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kifisiafc.gr, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση ΚΗΦΙΣΟΥ και ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, 14564, Κηφισιά.

Τι ΕΙδους δεδομΕνα συλλΕγει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, στοιχεία δηλαδή που σχετίζονται με ένα πρόσωπο και επιτρέπουν την ταυτοποίησή του, όπως το όνομα, η ηλικία, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική και ταχυδρομική του διεύθυνση. Στις πληροφορίες αυτές, εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας και εγγραφής, περιλαμβάνονται και λεπτομέρειες γύρω από τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, κληρώσεις διαγωνισμών ή έρευνες, καθώς και κάποιες σχετικές πληροφορίες των ενδιαφερόντων και προτιμήσεών σας.

Με ποιΟ τρΟπο συλλΕγει προσωπικΑ δεδομΕνα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ;

Δεδομένα που αντλεί από εσάς τους ίδιους ή από τρίτους:

H επίσκεψη στο δικτυακό τόπο της Α.Ε. Κηφισιά δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, είναι απαραίτητη η παροχή από εσάς τους ίδιους ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων στο δικτυακό τόπο της Α.Ε. Κηφισιά.

Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς η Α.Ε. Κηφισιά συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα.
* όταν εγγράφεστε ως νέο μέλος του δικτυακού τόπου της Α.Ε. Κηφισιά,
* όταν δηλώνετε συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς που διοργανώνει η Α.Ε. Κηφισιά,
* όταν προμηθεύεστε εισιτήρια και κάρτες διαρκείας για τις αθλητικές εκδηλώσεις της ομάδας.
Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου της Α.Ε. Κηφισιά μπορούν επίσης να συνδυαστούν με δεδομένα που παρέχονται σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν καλείτε τα τηλεφωνικά της κέντρα, ή συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες. Τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται στην Α.Ε. Κηφισιά, σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να αποθηκευτούν, με στόχο την απλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων σας.

Δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση “cookies”:

Κάθε φορά που εισέρχεστε στον δικτυακό τόπο της Α.Ε. Κηφισιά, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες, με διάφορες τεχνολογικές μεθόδους, στις οποίες πιθανότατα περιλαμβάνεται η εγκατάσταση “cookies”. Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, που αποστέλλονται στη μηχανή πλοήγησής (“browser”) σας, από τον απομακρυσμένο διακομιστή (“server”) της Α.Ε. Κηφισιά, όταν επισκέπτεσθε το δικτυακό της τόπο. Τα “cookies” εγκαθίστανται στο σκληρό σας δίσκο, χωρίς να αποκτούν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο του υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των “cookies” και των ημερολογίων εξυπηρετητών διαδικτύου (“web server dogs”), συνήθως περιλαμβάνουν την ημερομηνία και την ώρα επίσκεψης του δικτυακού τόπου, τις ιστοσελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε, το χρονικό διάστημα περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας και τις ιστοσελίδες τις οποίες επισκεφθήκατε ακριβώς πριν και μετά την ιστοσελίδα μας. Αυτές οι ανώνυμες πληροφορίες αναφέρονται πολλές φορές ως “clickstream data” («δεδομένα ροής επιλογών»), χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών / σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Με τη διαδικασία αυτή, η Α.Ε. Κηφισιά αποκτά τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της με τέτοιο τρόπο, ώστε να ταιριάζουν περισσότερο με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε “cookies”, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε, ανατρέχοντας στις οδηγίες του κατασκευαστή του φυλλομετρητή του δικτύου σας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η ενέργεια αυτή, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών και τα δεδομένα που λαμβάνετε. Κατά συνέπεια, εσείς φέρετε τον κίνδυνο για την ως άνω ενέργεια.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση των “cookies” μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.allaboutcookies.org.

Για ποιΟ σκοπΟ συλλΕγει προσωπικΑ δεδομΕνα η Α.Ε. ΚηφισΙΑ;

Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγει η Α.Ε. Κηφισιά από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:

Συναλλαγές:

Η Α.Ε. Κηφισιά μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τη διεκπεραίωση τυχόν συναλλαγών σας μαζί της, όπως πληρωμές με πιστωτική κάρτα για εισιτήρια, κάρτες διαρκείας κά.

Διαφήμιση / Μάρκετιγκ:

Η Α.Ε. Κηφισιά μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία προσωπικού ή μη χαρακτήρα των χρηστών για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες σχετικά με τις εκδηλώσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας, διαγωνισμούς, δώρα, παροχές εκπτώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες της Α.Ε. Κηφισιά και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών και χορηγών. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων σας για τους ανωτέρω σκοπούς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Α.Ε. Κηφισιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kifisiafc.gr.

Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου:

Τις πληροφορίες αυτές η Α.Ε. Κηφισιά πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να παρέχει σε εσάς πληροφορίες, σχετικά με τις εκδηλώσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας και τις παροχές προς τους φιλάθλους της. Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσει για να προσαρμόσει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στις ανάγκες σας και για να βελτιώσει τη σύνθεση, τις μεταβολές και τη δυναμική του.

Νόμιμη χρήση:

Η Α.Ε. Κηφισιά μπορεί να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τα δικά της και τα δικά σας.

Πoσο ασφαλh εiναι τα δεδομeνα σας?

Η Α.Ε. Κηφισιά επιθυμεί την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη διατήρηση της ποιότητάς τους και προς το σκοπό αυτό καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και προφυλάξεις για να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα από μη εγκεκριμένη πρόσβαση, χρήση, ή αλλοίωση και παράνομη καταστροφή. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση κρυπτογράφησης Secure Sockets Layer (SSL) κατά τη συλλογή και μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων, όπως πληροφοριών πιστωτικών καρτών.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας:

* η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους για να παράσχουν σε εσάς προϊόντα και υπηρεσίες έρχονται σε επαφή με αυτά,
* έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων,

Η ΠΑΕ λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά στοιχεία σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.

Ιδιωτικό απόρρητο των ανηλίκων (παιδιά 14 ετών και κάτω):

Η Α.Ε. Κηφισιά δεν επιδιώκει τη συλλογή και δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα από και σχετικά με ανηλίκους (παιδιά ηλικίας 14 ετών και κάτω), χωρίς τη συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Η Α.Ε. Κηφισιά καταβάλλει, επίσης, λογικές προσπάθειες να εξασφαλίσει ότι, τα δεδομένα αυτά δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα:

Αποτελεί δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις, να διορθώσετε ή να διαγράψετε ανακρίβειες που περιέχονται στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως επίσης και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από την Α.Ε. Κηφισιά. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Α.Ε. Κηφισιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kifisiafc.gr, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση ΚΗΦΙΣΟΥ και ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά.

Μετά από το αίτημά σας, μπορείτε να λάβετε εξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και επιβεβαίωση ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ενημερωθεί για τις αιτήσεις σας για πληροφόρηση, μεταβολή ή διαγραφή ανάλογα με την περίπτωση. Η Α.Ε. Κηφισιά θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να απαντά σε τέτοια αιτήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Προτού προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης, η Α.Ε. Κηφισιά θα συμβουλεύεται το μητρώο που τηρεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 εδ. δ του ν. 2472/1997.

casinoin