ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Κ-18 4ος Όμιλος

Κ-16 4ος Όμιλος

Κ-14 3ος Όμιλος

Κ-14 2ος Ομιλος

*Οι πίνακες με τις βαθμολογίες των ακαδημιών του Συλλόγου