ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Κ-18 9ος-Όμιλος-Β΄ΦΑΣΗ

Κ16 8ος-Όμιλος-Β΄ΦΑΣΗ

Κ16 9ος-Όμιλος-Β΄ΦΑΣΗ

Κ14-4ος-Ομιλος

*Οι πίνακες με τις βαθμολογίες των ακαδημιών του Συλλόγου