ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Κ-18

Κ-16

Κ-14 (2005)

Κ-14 (2006)

*Οι πίνακες με τις βαθμολογίες των ακαδημιών του Συλλόγου